+90 444 8540
      • Türkçe
      • ENGLISH
Giris Yap

BİLET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”), aşağıda belirtilen şirketler, sözleşmede belirtilen şartlar üzerinde anlaşmışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdüren bir turizm şirket olan ve Abide-i Hürriyet Cad. Kaşo Apt. No:80 K:5 adresinde faaliyet gösteren Tatilat Turizm Ltd.Şti. (bundan sonra kısaca Şirket olarak anılacaktır) ile

MADDE 1: AMAÇ

Şirket; uçak biletlerinin satışı için www.eligasht.com.tr sitesini kullanmaktadır.

MADDE 2: ŞARTLAR

www.eligasht.com.tr web sitemizde tek seferde en fazla 9 yolcu (çocuk + yetişkin dahil) için rezervasyon ve uçak bilet satış işlemleri yapılabilmektedir.

Uçak bileti rezervasyonu için mutlaka 1 yetişkin ile beraber uçak bileti rezervasyonu yapılabilir.

Bebek yolcular (0-2 yaş) kucakta seyahat eder, hava yolları tarafından bebek biletleri için koltuk ayrılmamaktadır.

Havayolu ve uçuş/fiyat sınıfına bağlı olarak opsiyonlu uçak bileti rezervasyonu yapabilir ve sadece kredi kartınız ile bilet satın alabilirsiniz.

Rezervasyonlarınızı gerçekleştirirken Havayolu Şirketinin biletleme opsiyonuna mutlaka dikkat ediniz. Bu opsiyonun takibi rezervasyon yapan kişiye aittir. Opsiyonlu rezervasyonlarınızı daha sonra satın almak için opsiyon tarih/saatinden önce +90 444 8540 numaralı telefonumuzu arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Opsiyonlu rezervasyonlarınız için uygulanan opsiyon süreleri Havayolları şirketleri tarafından uygulanan otomatik opsiyon süreleri olup, www.andiratour.com web sitemizin müdahale hakkı bulunmamaktadır. Opsiyon süresi içerisinde uçak biletinin düzenlenmemesinden www.eligasht.com.tr sorumlu tutulamaz.

www.andiratour.com web sitesinden gerçekleştirilmiş rezervasyonlarda isim değişikliği yapılması ve satın alınmış bir uçak biletinin bir başka isme devir edilmesi mümkün değildir.

Bilet alımını onayladığınızda uçak bileti tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan kredi kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan kredi kartı sahibinin seyahat edecek yolculardan biri olması zorunlu değildir. Ancak biletleme yapılan havayolunun, ödeme yapılan kredi kartının c-in sırasında gösterilmesini talep etmesi söz konusu olabilmektedir, böyle bir durumda kredi kartının ibraz edilememesi halinde www.eligasht.com.tr yolcunun uçuşu kullanamamasını bahisle iade için başvurması halinde hiç bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

www.eligasht.com.tr web sitemiz, müşteri ile hava yolu firmaları arasında aracı kurum durumundadır. Bu nedenle uçak bileti satın alınan havayolunun uygulamadaki uçuş kuralları ve kısıtlamaları sebebiyle uçuş gerçekleştirilememesi durumunda www.eligasht.com.tr herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

Bu nedenle, uçuşun vaktinde başlayamaması, ve/veya uçak gecikmeleri, arızalanmaları, hava muhalefeti, grev ve halk hareketleri, doluluk, gecikme yer durumunun müsait olmaması ile mücbir sebep, fevkalade haller, kaza ve benzeri olaylardan ötürü www.eligasht.com.tr herhangi bir maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

İç Hat uçuşlarında; uçak tarifeli kalkış saatinden en geç 90 (doksan) dakika önce havaalanında olunması gerekmektedir. Dış Hat uçuşlarında; uçak tarifeli kalkış saatinden en geç 3 (üç) saat önce havaalanında olunması gerekmektedir. Bu sürelere uymayan yolcular o uçuşla ilgili tüm haklarını kaybederler.

MADDE 3: İPTAL VE İADE ŞARTLARI

Satın alınan uçak biletlerinde iade ve iptal ceza bedeli, havayolu iptal kuralları çerçevesinde uygulanacaktır.

İadesi mümkün olan uçak biletlerinin, iadesi sadece bilet satın alma işlemlerinde kullanılan kredi kartına yapılır.

Sitemiz üzerinden online uçak bileti formu ile aldığınız tüm biletlerin değişiklik ve iptal durumları için +90 444 8540 No`lu telefon numarasını arayınız.

Biletiniz hakkında ayrıntılı bilgileri ve değişikleri müşteri temsilcileri aracılığı ile yapabileceğiniz telefon görüşmesi ile sağlayabilirsiniz. Sitemiz üzerinde bulunan telefon numaralarımızdan bize direk ulaşarak satın aldığınız yada alacağınız uçak bileti ve diğer verdiğimiz hizmetler hakkında soru, öneri, şikayet, değişiklik ve vb işlemler için lütfen alt tarafta bulunan telefon numaralarımızı arayarak bilgi alınız.

Sizlere daha sağlıklı ve güvenli hizmet verebilmek adına müşteri temsilcilerimiz ile yapacağınız tüm görüşmelerin ses kaydı altına alınmaktadır.

MADDE 4: TARAFLARIN ORTAK ÇALIŞMALARI

Taraflar, uygun muhasebe, pazarlama ve raporlama politikalarını birlikte tespit edeceklerini kabul eder.

MADDE 5: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİL ENMESİ

Sözleşme 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir gerektiğinde yenilenecektir.

MADDE 6: İHTİLAFLARIN HALLİ

Bu Sözleşme Türk Hukukuna tabi olup, Sözleşmeden veya burada öngörülen belge ve işlemlerden kaynaklanan veya sayılanlarla ilgili her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

MADDE7 : GİZLİLİK VE DEVAM EDEN HÜKÜMLER

Taraflar, işbu Sözleşme süresince ve işbu Sözleşmenin sona ermesinden sonra 5 (beş) yıl süre ile birbirlerinin mevcut ve devam eden iş projeleri, müşteri listesi, müşteri dosyaları, şirket defterleri, kayıt ve yazışmalarındaki bilgiler ile birbirlerinin diğer dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, teknik belge ve bilgileri ya da çeşitli alanlarda kullanılan Taraflara özgü metodlara, çalışma biçimine iş hacmine, hazırlanmış veya hazırlanmakta olan projelere ilişkin dolaylı ve dolaysız yoldan edindikleri her türlü bilgiyi, mükliyeti ve fikri hakları birbirlerine ait olan hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri birbirlerinin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere ve kamuya açıklamaz, özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramazlar. Taraflarca özgün veya gizli kabul edilen ve bu Sözleşme kapsamında verilen veya açıklanan ve açılayan tarafça personeline ve yetkili temsilcilerine sadece bilmeleri gerektiği kadar ve gizli olduklarını belirtmek suretiyle açıklanacaktır. Alıcı, bu bilgileri kendisine ait bilgileri koruduğu gibi koruyacak ve en azından basiretli bir iş adamı gibi gereken özen ve ihtimamı gösterecektir.

Taraflar, taraflara ait bilgilerin mahkeme savcılık, idari kurumlar vb. resmi makamlarca talep edilmesi halinde sözü edilen gizli bilgileri üçüncü kişilere açıklama hakkını saklı tutarlar.

Taraflar, ayrıca, bu Sözleşmenin Fikirler, ihtilafların Halli, Gizlilik ve Devam Eden Hükümler ve Muhtelif Hükümler maddeleri ile rekabet etmeme yasağının Sözleşmenin feshinden veya sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle daha yürürlükte kalacağını ve geçerli olacağını kabul ederler.

MADDE8: FERAGATLER; DEĞİŞİKLİKLER

Bu Sözleşmenin aksi yöndeki hükümlerinden etkilenmeksizin, bu Sözleşmede değişiklik ve tadilat yapmak, gereken izin ve onayları vermek ve bu Sözleşmenin herhangi bir madde, mutabakat, koşul veya diğer hükümlerini genel olarak veya belirli bir durumda ve geçmişe veya geleceğe yönelik olarak göz ardı etmek veya bunlardan feragat etmek ancak ve ancak ilgili Tarafın yazılı onayıyla mümkündür.

TEMLİK, KÜLLİ VE CÜZ’İ HALLER

İşbu sözleşme taraflardan herhangi biri tarafından diğer tarafın yazılı onayı alınmadan temlik edilemez. Bu sözleşme, hem Tarafları, hem de onların külli ve cüz’i haleflerini, kanuni temsilcilerini, vasiyeti tenfiz memurlarını ve izin verilen devralanlarını bağlar ve hem Taraflar, hem de onların külli halefleri, vasiyeti tenfiz memurları, kanuni temsilcileri ve izin verilen devralanları için bağlayıcıdır ve bunlar yararına uygulanır.

BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü bir yargılama alanı veya birden fazla yargılama alanında veya bütün yargılama alanlarında veya her duruma anayasaya, kanunlara veya kamu düzeni kurallarına aykırı olduğu için ya da başka herhangi bir sebeple yargılama alanlarında belirli bir durumda veya her durumda uygulandığında, geçersiz, uygulanamaz veya ifa edilemez olduğu veya sayıldığı takdirde, bu durum, o hükmün veya hükümleri başka yargılama alanlarında ya da başka bir durumda, geçersiz uygulanmaz veya ifa edilmez hale getiremez şu kadar ki Sözleşmenin başka hüküm ve hükümlerini bunlar da söz konusu anayasaya, kanunlara veya kamu düzeni kurallarına aykırı olmadıkça geçersiz, uygulanmaz veya ifa edilmez hale getiremez. Bu durumda, bu Sözleşme o yargılama alanında veya durumda sanki bu geçersiz, uygulanmaz veya ifa edilemez hale getiremez şu kadar ki Sözleşmenin başka hüküm ve hükümlerini bunlar da söz konusu anayasaya, kanunlara veya kamu düzeni kurallarına aykırı olmadıkça geçersiz, uygulanmaz veya ifa edilmez hale getiremez. Bu durumda, bu Sözleşme o yargılama alanında veya durumda sanki bu geçersiz, uygulanamaz veya ifa edilemez hüküm Sözleşmeye hiç dâhil edilmemiş gibi yorumlanacak ve uygulanacak ve o hüküm veya hükümler o yargılama alanı içinde veya o durumda kanunların izin verdiği azami oranda geçerli, uygulanabilir ve ifa edilebilir bir hale gelecek şekilde gözden geçirilecek ve değiştirilecektir.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Taraflar, işbu Sözleşmenin bu konuda Taraflar arasında varılan mutabakatın tamamını oluşturduğunu ve Taraflar arasında bu konuyla ilgili daha önceki bütün anlaşma ve mutabakatların yerine geçtiğini ve Taraflar arasında bu Sözleşme konusu hakkında yazılı veya sözlü olarak yapılmış ve burada açıkça ifade edilmeyen veya gösterilmeyen herhangi bir kısıtlama, anlaşma ve düzenleme bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE BAŞLIKLARI

konulmuştur ve herhangi bir Sözleşme maddesinin yorumlanmasını veya uygulanmasını etkilemeyecektir.

MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların hiç birisi, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat grev, lokavt, yangın, infilak, deniz kazası, doğal afetler, halk düşmanlarının eylemleri, savaş, ayaklanma, askeri güçlerin müdahalesi ve/veya ilgili resim makamların emir ve kararlarına uymak da dâhil olmak üzere kontrolü dışındaki herhangi bir sebeple (bu Sözleşmede bundan böyle müştereken “Mücbir Sebepler” olarak anılacaktır.) ifa edemediği veya ifada geciktiği takdirde bundan dolayı diğer Tarafa karşı sorumlu tutulmayacaktır.

Etkilenen Taraf bu olayı, etkilerini ve tahmin süresini diğer Tarafa derhal ve yazılı olarak bildirecek ve Mücbir Sebebin etkilerini mümkün olan en kısa zamanda ortadan kaldırmak ve yükümlülüklerini ifa etmeye tekrar başlamak için elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir.

Copyright © 2018 Eligasht